Списък на къщите в село Черешовица към края на 1944 год. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 
Настоящата статия представлява списък на къщите и техните обитатели в края на 1944 год.

Статията е написана от Лиляна Виденова - бивша учителка по история и литература, вече пенсионерка и е изпратена от Гала Пенкова.

 

Списък на жителите, фамилиите и жилищните сгради към края на 1944 г.


Къщи оттатък реката


Василовци – 4 къщи

1 къща

 1. Кева Василовска – майка

 2. Младен – син

 3. Маришка – снаха

 4. Здравка – внуче

 5. Борко – внук

2 къща
 1. Панчо – баща

 2. Пена – майка

 3. Иванка (?) – дъщеря

 4. Георги – син

 5. Евка (Параскева) – дъщеря

 

3 къща – кмет

 1. Иван Василов – баща

 2. Латинка – майка

 3. Аспарух – син

 4. Манилка – снаха

 5. Анка – внуче

 6. Станка – внуче

 7. Ванчо – внуче

4 къща – А)

 1. Сандра Василовска

 2. Ячо -> вдовец

 3. Ванко

 4. Райна

 5. Боча

Б)

6. Петър Сандин

7. Винка

8. Бойка

9. Йорданка


Кацарци – 3 къщи

 

5 къща
 1. Иван Кацарски

 2. Стоян

 3. Ванка

 4. Здравка

 5. Фина (Серафима)

 6. Живко


6 къща

 1. Ангел Кацарски

 2. Гана

 3. Камен (Качо)

 4. Рилка


7 къща

 1. Борис Кацарски

 2. Гюргия

 3. Мирка

 4. Фидана

 5. Витко (Петко)


Еванчовци – 3 къщи


8 къща

 1. Милчо

 2. Младенка

 3. Бочка

 4.  


9 къща

 1. Дядо Стефан

 2. Георги (Гошка)

 3. Денка

 4. Роза

 5. Ценка

 6. Ленка


10 къща

 1. Иван (Еван) Дацин

 2. Кръскяна

 3. Латка

 4. Ангел

 5. Горан


Къщи оттатък реката след моста – 3 къщи


11 къща

 1. Мито Колчин – пъдар – баща

 2. Мария – майка

 3. Катинка – дъщеря

 4. Манол – син

 5. Розка – дъщеря

 6. Цони – син

 7. Даки – син


12 къща

 1. Андрешко Кирков – баща

 2. Ана – майка

 3. Кико – син

 4. Мито - -//-

 5. Русенка – дъщеря

 6. Ценка - -//-


Тачови


13 къща

 1. Петър Тачов

 2. Мита

 3. Будинка

 4. Страхил


Забележка: В същата сграда, но като отделно семейство живеят и:

 1. Илия (Лишо) Тачов

 2. Линка

 3. Данчо


Къщи между Селската бара и р. Бъркачица


14 къща

 1. Кола Вацин – баща

 2. Вака – майка

 3. Младенчо - син

 4. Ана – снаха

 5. Борко – внук

 6. Макарена – внучка


15 къща

 1. Гоца Гинин – баща

 2. Ванка – майка

 3. Каменка (Тинка) – дъщеря

 4. Вергил(н) – син


16 къща

 1. Йоца – баща

 2. Вета – майка

 3. Йонка – дъщеря


17 къща

 1. Горана – майка

 2. Олда – дъщеря


Митини – 2 къщи


18 къща

 1. Лазар Митин – баща

 2. Станка – майка

 3. Кола – син

 4. Надка – снаха

 5. Норка и сестри – внуци

 6. Митко – син

 7. Станка – снаха


19 къща

 1. Цветан Митин – баща

 2. Суса – майка

 3. Николина – дъщеря

 4. Тинка - -//-


Къщи между пътя и реката


20 къща

 1. Цено Симов – баща

 2. Станка – майка

 3. Симо – син

 4. Камена – снаха

 5. Здравко – син

 6. Славка – дъщеря


21 къща

 1. Генко – баща

 2. Евда – майка

 3. Киро – син

 4. Рилка – дъщеря

 5. Данчо – син

 6. Димитър - -//-

 7. Рата и Райна (близначки) – дъщери


Геновци – 2 къщи

22 къща

 1. Лазар – баща

 2. Тодора – майка

 3. Камен – син

 4. Трендафила – дъщеря


 1. Мито – баща

 2. Данка – майка

 3. Цеко – син

 4. Гошо – син

23 къща

 1. Георги – дядо

 2. Евана – баба

 3. Цеко – баща

 4. Цена – майка

 5. Вита

 6. Гюка

 7. Милчо

 8. Горан – баща

 9. Филка – майка

 10. Финчо (Серафим) – син


Патето – 1 къща

24 къща

 1. Георги – баща

 2. Боци – син

 3. Данка – снаха

 4. Въла (дъщеря на Георги)

 5. Филка (дъщеря на Георги)


25 къща – Бинини – 1 къща

 1. Тона Бинин – баща

 2. Мария – майка

 3. Денчо – син

 4. Ценка – снаха


26 къща – Стамболий – 1 къща

 1. Зарко – баща

 2. Тодора – майка

 3. Филдан – син

 4. Митоша – снаха

 5. Милчо – син

 6. Данка – снаха

 7. Пенка – дъщеря

 8. Софрина - -//-

 9. Дочка - -//-


Миленковци – 6 къщи

27 къща

 1. Борис Миленков – баща

 2. Мария – майка

 3. Миланка – дъщеря

 4. Надка - -//-

 5. Пенчо – син


28 къща

 1. Магда – вдовица на Пейчо

 2. Гмитър (Димитър) – син

 3. Галинка – снаха

 4. Спас – зет

 5. Доча (Евдокия) – дъщеря

 6. Дешка (Надежда) – внучка

 7. Тотка (Тодорка) – внучка

 8. Богдан – баща на Спас


29 къща

 1. Цеко Миленков – баща

 2. Ванка Мелянката – майка

 3. Тошко /близнак с Тодорка (Токо)/ - деца

 4. Кирчо – син

 5. Славчо – син


30 къща

 1. Тонча Янин – баща

 2. Ванка – майка

 3. Киро – син

 4. Чавдар – син

 5. Мито - -//-

 6. Милчо - -//-


31 къща

 1. Перчо Янин

 2. Ценко

 3. Благой

 4. Аспарух (Пуни)


32 къща

 1. Яна Миленкова – майка

 2. Мара Янина – дъщеря


Забележка: У тях живееше Георги Даскало и сестра му Янка


Николинци – 3 къщи

Долните Николинци

33 къща

 1. Младен Николин – дядо

 2. Цена – баба

 3. Кръста – зет баща

 4. Бона – дъщеря

 5. Иван (Ванчо) – син

 6. Младен (Денчо) –

 7. Дойчин – син

 8. Георги (Гьоши) - -//-


Горните Николинци

34 къща

 1. Цена Лилова – вдовица

 2. Ванчо – син

 3. Пенка – дъщеря


35 къща - Йордан Николин (Вирушката)

 1. Ордан – баща

 2. Розка – майка

 3. Ванка – дъщеря

 4. Венка - -//-

 5. Галунка - -//-

 6. Лило – син


Къщи под шосето, вдясно от реката

 1. Манчини

36 къща

1. Георги Манчин – вдовец

2. Милко – син

3. Доко (умря рано) – син

4. Цветана – дъщеря


 1. Ико Манчин


37 къща Иван Станкин

1. Иван – баща на Мия

2. Стояна – майка

3. Миял – син

4. Стоянка – снаха

5. Любица – внуче

6. Верка - -//-

7. Ванчо - -//-


 1. Велкови

38 къща

А. 1. Кола Велков

2. Цена

3. Вита

4. Панчо

5. Сертенка

6. Найчо

 

39 къща

Б. 1. Стояна Велкова – бездетна

2. Дано (Филдан) – баща

3. Верка – майка

4. Ванчо – син

 

40 къща – Филчови – 2 семейства

1. Иван (Еван) Филчов – баща

2. Дана – майка

3. Недко – осиновен син

4. Киро Филчов – баща

5. Фима – майка

6. Качка (Камена) – дъщеря

7. Сика - -//-


Гочини

41 къща

1. Гоча Гергов – баща

2. Петкана - майка

3. Борко – син

4. Суса – снаха

5. Наталия – дъщеря

6. Богдана - -//-

7. Тинка - -//-

8. Горчо – внук

9. Галунка – внучка


Петкови

42 къща

А. 1. Горан – баща

2. Ванка – майка

3. Севделина – дъщеря

4. Здравка - -//-

 

43 къща

Б 1. Лазар Петков – баща на Горан и Богдан

2. Евда – майка

3. Богдан (Боцко) – син

4. Камена (Кача) – снаха

5. Лазар – внук

6. Асен - -//-

7. Илия (Линчо) - -//-


Стаменовци

44 къща

1. Илия (Еликьо) – баща

2. Дана – майка

3. Иван (Ванчо) – син

45 къща

 1. Ячо Горанкин – баща

 2. Грозда – майка

 3. Камена – дъщеря

 4. Пенчо – син

 5. Моряна – дъщеря


Киркови

46 къща

 1. Петра Киркова – майка

 2. Пенчо Кирков – син

Забележка: Пенчо Кирков беше стар ерген. Ожени се за котеновченца по-късно й се народиха много деца. Израснаха в детски домове.


Икови

47 къща

А. 1. Камен (Качо) – баща

2. Кева (Кевка) – майка

3. Камен – син

4. Любен – син

 

48 къща

Б 1. Еленко Иков – баща

2. Цвета – майка

3. Горчо (Григор) – син

4. Райна – снаха

5. Цеца – внучка

6. Ванчо – внук

7. Фори - -//-

8. Първан – син на Еленко

9. Иван - -//-


Златанови

49 къща

А. 1. Кола Златанов – баща
2. Антанаса – майка

3. Софрон – син

4. Тока (Тодорка) – снаха

5. Цветан – внук

6. Станчо - -//-

 

Б 1. Лазар Златанов – баща

2. Тренда – майка

3. Богдан – син

4. Стефанка – снаха

5. Лашко (Лазар) – внук

6. Гюка – внучка

7. Трендафка - -//-

8. Станка – дъщеря


Петрошанови

51 къща

 1. Пенчо Петрошанов – баща

 2. Евда – майка

 3. Филданка – дъщеря

 4. Качо – син

 5. Рафко - -//-

 6. Дафинка – дъщеря


52 къща

 1. Тасия – вдовица майка

 2. Пенчо – син

 3. Динка – снаха

 4. Ставри – внук

 5. Ванчо - -//-


Къщи от Брезвичката бара до мегдана

Кацарци (1)

53 къща

 1. Деко (Младен) – баща

 2. Мария – майка

 3. Фидос – син

 4. Камена – дъщеря

 5. Мито – син

Стаменовци

54 къща

 1. Антанас – баща

 2. Невена – майка

 3. Камен – син

 4. Мария (Марикя) – снаха

 5. Антанаско – внук

 6. Френка – внучка

 7. Петър – внук

 8. Любчо - -//-

Кацарци (2)

55 къща

 1. Първан – баща

 2. Младенка – майка

 3. Качо – син

 4. Гълъбина – дъщеря

Еванчовци

56 къща

 1. Мило – баща

 2. Стоянка – майка

 3. Камена – дъщеря

 4. Венка - -//-

 5. Филдан (Дано) – син

Стамболии

57 къща

 1. Тома – баща

 2. Митана – майка

 3. Вана – дъщеря

 4. Витко – син

 5. Арсо - -//-

 6. Софрон - -//-

 7. Благой - -//-

Гоцини

58 къща

 1. Илия (Еликьо) – баща

 2. Гмитра – майка

 3. Украйна – дъщеря

 4. Марикя - -//-

 5. Богдан – син

 6. Мончо (Симеон) - -//-

 7. Спаса – дъщеря

Гоцини (Миленкови)

59 къща

 1. Петра Менкова – майка

 2. Цветан – син

 3. Младенка – снаха

 4. Спас – син

Дацини

60 къща

 1. Тона Дацин – баща

 2. Мария – майка

 3. Лозан – Украйна – син

 4. Пенчо – син

 5. Рафин - -//-

 6. Николина – дъщеря

Кацарци (Гоцини)

61 къща

 1. Петра – майка

 2. Виден – син

 3. Марикя – снаха

 4. Лиляна – внучка

 5. Галунка - -//-

 6. Богдан – син

 7. Ванка – снаха

 8. Елка – внучка

 9. Стоян – внук

 10. Стоян – син

 11. Надка – снаха

 12. Найчо- син

 13. Йонка – снаха

Забележка: Най-многолюдното семейство, но фактически в старата къща живееха 10 човека + 1 бебе. Стоян и Надка живееха в отделна къща, но често се хранеха общо.

Видини – Панинци

62 къща

 1. Иван – баща

 2. Петкана – майка

 3. Павел – син

 4. Мона – снаха

 5. Зорка – внучка

 6. Мирка - -//-

 7. Ванчо – внук

 8. Панчо – син

 9. Суса – снаха

 10. Цеца – внучка

(?) Ванка – дъщеря


Махала-център

А. (1) Еванчови

63 къща

 1. Тимо Стефанов – баща

 2. Суса Яначкова – майка

 3. Борко – син

А. (2) Йоцини (Лицови)

64 къща

 1. Дена – майка

 2. Лечо – син

 3. Ана – снаха

 4. Цветан – внук

 5. Кола – син

 6. Гмитра – дъщеря

 7. Анка - -//-

65 къща – Събина къща – ползва се от училището.

Б. (1) Йоцини

66 къща

 1. Ката Йоцина – майка

 2. Манол – син

 3. Паунка – снаха

 4. Богоим – внук

 5. Ванко – син

 6. Камена – снаха

 7. Гюка – дъщеря на Ката

Б. (2) Еванчови

67 къща

 1. Мито – баща

 2. Докя – майка

 3. Георги – син

 4. Кева – снаха

 5. Митко – внук

 6. Вергил - -//-

Писарите – 3 семейства

68 къща

 1. Тона Писаро – баща

 2. Таска Писарска – майка

 3. Еликьо (Илия) – син

 4. Райна – снаха

 5. Анка – внуци

 6. Гюка - -//-

 7. Таска - -//-

 8. Тончо (инвалид) - -//-

 9. Манол(чо) – син

 10. Велика – снаха

 11. Снежка – внучка

Забележка: Всички живеят в една ниска, продълговата сграда, но са разделени на семейства

69 къща

 1. Михал Марков – баща

 2. Младена – майка

 3. Дончо – син

Къщи над училището

Гогини

70 къща

 1. Георги (Гога)

 2. Мария (Мия)

Заб. Живеят на воденицата.

 1. Начо

 2. Дина

 3. Първан

 4. Гьоргица

 5. Фика


71 къща

 1. Аврам Гогин

 2. Софикя

 3. Гаца

 4. Спас

72 къща

 1. Денчо (Младен) Гогин – баща

 2. Стоянка

 3. Камена (дъщеря от I-ви брак)

 4. Бонка (дъщеря от I-ви брак)

 5. Станка (дъщеря от I-ви брак)

 6. Мара (дъщеря на Стоянка)

 7. Ценка (дъщеря на Стоянка)

 8. Здравка (дъщеря на Стоянка)

73 къща

 1. Мило (Михал) – баща

 2. Мария – майка

 3. Георги – син

 4. Лалчо - -//-

 5. Ванчо - -//-

Канчови

74 къща

 1. дядо

 2. Панчо – баща

 3. Ванка – майка

 4. Станка – дъщеря

 5. Киряна - -//-

Яначкови

75 къща

 1. Стоян Аначков – баща

 2. Ванка – майка

 3. Дичка (Костадинка) – дъщеря

76 къща

 1. Кирко Аначков

 2. Кева Гогина

 3. Аврам -//-

 4. Василка

 5. Зорка

 6. Кирчо

77 къща

 1. Мано - баща

 2. Станка - майка

 3. Цветан - син

 4. Тинка – дъщеря

 5. Мито - зет

 6. Гаца – дъщеря

Гьорини

78 къща

 1. Камен – баща

 2. Йоско – син

Децкови

79 къща

 1. Мито – баща

 2. Стана

80 къща

 1. Петър Децков – баща

 2. Ана Децкова – майка

 3. Камена (?) – дъщеря

 4. Митко – син

 5. Найчо - -//-

81 къща

 1. Стоян Децков – баща

 2. Ермена – майка

 3. Марчо – син

 4. Цонко - -//-

 5. Пенчо - -//-

Кънкьови

82 къща

 1. Кръсто Кънков – баща

 2. Пенква Данина – майка

 3. Гьоши – син

 4. Йоско - -//-

 5. Ягодина – дъщеря


Горна махала

Бонини (Тошинци)

83 къща

 1. Бона Тошина – майка

 2. Саво – син

 3. Вана – снаха

 4. Мирка – внучка

 5. Антон – внукю


 1. Боци Бонин – син

 2. Станка – снаха

 3. Бонка – внучка

Зарко Гаврилов

84 къща

 1. Зарко – баща

 2. Суса – майка

 3. Петър – син

 4. Надка – снаха

 5. Тошко – внук

 6. Спас - -//-

 7. Гавраил – син

 8. Райна – снаха

 9. Кола – син

 10. Филданка – снаха

 11. Ванчо – внук

Манчини

85 къща

 1. Мито Манчин – баща

 2. Гюра – майка

 3. Вита – дъщеря

 4. Младенка - -//-

 5. Станка - -//-

 6. Ценка - -//-

Маринкови (Пенови)

86 къща

 1. Пено Маринков – баща

 2. Дана – майка

 3. Васо – син

 4. Дафина – снаха

 5. Милчо – внук

 6. Спас – внук

 7. - -//-

Панинци

87 къща

 1. Киро Панин – баща

 2. Суса(втора съпруга) – майка

 3. Николай – заварен син

 4. Милчо – доведен син

88 къща

 1. Кръскяна – майка на Славчо

89 къща

 1. Славко Богданов – баща

 2. Спаса Кирина – майка

 3. Павлина – дъщеря

 4. Кева - -//-

 5. Езекия (Зезо) – син

 6. Катинка – дъщеря

 7. Филка - -//-

90 къща

 1. Йордан Богданов – баща

 2. Богдана – майка

 3. Милева – дъщеря

 4. Георги – син

 5. Богдан - -//-

 6. Радой - -//-


От написаното се вижда, че към края на 1944г. в Черешовица е имало приблизително 90 къщи и 525 жители.

Обаче още през пролетта на 1945г. черешовчани „тръгнаха по света”

Мисля, че пръв се изсели Гоца Ганин. Щом свърши учебната година натовари семейството си и малко покъщнина и се засели във Фердинанд – вече Михайловград.

Петър Сандин купи къщата му и се нанесе в нея.

По същото време синовете на баба Ката Йоцина се насочика към гр. Лом. След тях тръгна сестра им Гюка със семейството на дядо Тимо. Продадоха си къщата на Богдан Лазаров. Заедно тръгна Иликьо Стаменовски – баща на Камена (вече Йоцина).

Към Лом тръгнаха синовете на дядо Мито Еванчов – Георги и Милчо. Жената на Милчо – Младенка поведе родителите и братята си – Стамболиите. Остана само най-големия син Витко. В Лом отидоха и Яначкови.

Други тръгнаха към Михайловград, Берковица, София.

В София отидоха чичо ми Стоян, чичо Качо, Денчо Бинин.


В Берковица си намериха работа Цветан Манов, вуйчо ми Софрон, а след тях още хора.

Кола Йоцин се запиля чак в Южна България – Ардино ли, Мадан ли. Брат му Лечо отиде в Берковица.

Писарите също се разпиляха.

Сега на мястото на махала „Център”, както съм я нарекла, няма нито една жилищна сграда. Там на мястото на 7-те къщи се простира широк площад, Кметството и кооперативна сграда. На долния етаж на тази сграда има ресторантче, с магазинче. Преди десетина и повече години отгоре имаше магазини – за хляб и смесен магазин. Сега, доколкото знам, е празно.

В момента в Черешовица живеят постоянно около 60 човека.

През лятото заради малините пристигат хора от другаде, но е временно.


Наследници на нашия Кацарски род има в:

София – чичо ми Стоян, чичо Качо, от Лом наследници на дядо Иван, правници на дядо Богдан.

Варна – наследници на дядо Богдан – Тотка, Зоя

Монтана – наследници на дядо Ангел и синът на чичо Борис; правнуци на дядо Стоян.

 

Добавете коментар

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Вашето име:
Уеб сайт:
Заглавие:
Коментар:
  Кодът за потвърждение. Само малки символи без разстояния между тях.
Секретен код:
Съдържанието на този сайт е защитено с Криейтив Комънс лиценз и на Вас Ви се позволява да споделяте - да копирате и разпространявате публикациите, при условие, че посочите авторството на творбата и се позовете на източника. Това в случая означава да посочите, че сте взели съответния материал, снимка, видео или каквато и да е публикация от този сайт - chereshovica.com.  Кликнете на картинката или на линка под нея за повече информация:
Creative Commons License
Криейтив Комънс договор
Email